Türkiye Cumhuriyeti

Bangkok Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Fitre Ve Zekat Toplama Faaliyeti , 17.08.2011

                                                                                            T.C.
                                                                        BANGKOK BÜYÜKELÇİLİĞİ 

                                                                                    D U Y U R U


    Türk Hava Kurumu
’nun (THK) Ramazan ayı münasebetiyle yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın fitre-zekat ve bağışlarının THK’ya yönlendirilmesine ili
şkin duyurusunun örneği ilişikte sunulmaktadır.

    Saygıyla duyurulur.
 

İlgili Dosyalar :

- THK Fitre ve Zekat toplama faaliyeti