Türkiye Cumhuriyeti

Bangkok Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Diploma Denklik İşlemleri - Özel Öğrenci Tanınmasında İstenen Belgeler , 06.12.2011

T.C.
BANGKOK BÜYÜKELÇİLİĞİ


D U Y U R U


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri hakkındaki Yönetmeliğin yedinci maddesine göre 2011-2012 eğiti-öğretim yılında yurtdışında yükseköğrenim yapmak isteyenlere ilişkin duyurunun bir örneği ilişikte sunulmaktadır.

Saygıyla duyurulur.

İlgili Dosyalar :

- YÖK Açıklaması