Türkiye Cumhuriyeti

Bangkok Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Askerlik Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler-dövizle Askerlik Ve Yurtdışı Ertelem İşlemleri , 19.12.2011

Askerlik Kanunu ’nda yapılan değişiklikler 15 Aralık 2011’de yürürlüğe girmiştir.
  Sözkonusu Kanun
’un yürürlüğe girmesi birlikte „Dövizle Askerlik ve Yurtdışı Askerlik Erteleme İşlemlerinin Uygulama Esasları“ konulu yazı ve ekleri Milli Savunma Bakanlığı’ndan elektronik ortamda alınmış olup, ekte sunulmaktadır.
 
Yurtdışı askerlik erteleme işlemlerine ilişkin Yeni Uygulama Esasları ile getirilen değişikliklerden ilk aşamada tespit edilen temel unsurlar özetle aşağıda sunulmuştur.
  Gemi adamı statüsünde askerlik erteleme başvurularında, gemi adamı yeterlilik belgesinde yazılı meslek veya meslekleri çalıştığı gemide icra etmelerine müsaade edildiğini gösteren ve geminin bandırasını taşıdığı ülkenin yetkili makamlarınca onaylanmış çalışma onaylarını (endorsement) ibraz etme zorunluluğu kaldırılmıştır. İkinci ve sonraki askerlik erteleme başvurularında kullanılan
„Safahat Belgesi“ kaldırılmıştır.   Saygıyla duyurulur.  

İlgili Dosyalar :

- Askerlik Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler