Türkiye Cumhuriyeti

Bangkok Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

5510 Sayılı Kanun , 06.03.2012

5510 sayılı "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hakkındaki Kanun" çerçevesindeki yeni düzenlenme hakkında Sosyal Güvenlik Kurumunca "50 Soruda Yeşil Kart ve Gelir Tespiti" hakkında, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik bilgilerin yeraldığı 36-43 sayılı sorular ve yanıtları içeren bölümlerde değişiklikler yapılmış olup, detaylı bilgiler anılan kurumun aşağıda kayıtlı web sitesi adresinde yayımlanmıştır.

http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/d15ca379-c083-4fb2-ad55-e6f11ef87737/GSS_SORU_VE_CEVAPLAR_20120123.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d15ca379-c083-4fb2-ad55-e6f11ef87737

Saygıyla duyurulur.