Türkiye Cumhuriyeti

Bangkok Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

5510 Sayılı Sgk Genel Sağlık Sigortası Kanunu-adres Beyanı Bildirimi , 15.08.2012

T.C.

BANGKOK BÜYÜKELÇİLİĞİ

 

D U Y U R U

 

 

 

            5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde ikametgahı Türkiye’de olanların genel sağlık sigortalısı sayıldığı ve “Adres Beyan Formu”nu kanuni süre içinde (01.01.2012 tarihine kadar) doldurarak,  yurtdışında yaşadıklarını beyan etmeyen, adretleri Türkiye’de görünen vatandaşlarımız Genel Sağlık Sigortalı olarak tescil edilmektedir.

 

            Kanuni süre içinde adreslerini beyan etmeyenler için;

 

            a) Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız adres güncellemelerini yaptıkları tarihten önce,

 

            b) Anılan Başkanlıkça 5510 sayılı kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında resen tescil işlemleri yapılmış olanlar ise, 1/1/2012 tarihi ile yurtdışı adreslerini güncelledikleri tarih aralığında

 

            Yurtdışında çalışma, eğitim vb. amaçlarla yerleşik olduklarını belgeleyen resmi evraklarının ekli olduğu dilekçelerini Türkiye’deki ikamet adreslerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Merkezine ibraz etmeleri halinde sözkonusu döneme ilişkin Genel Sağlık Sigortası tescillerinin iptalinin yapılacağı ve mağdur olmalarının engelleneceği belirtilmektedir.

 

Saygıyla duyurulur.