Türkiye Cumhuriyeti

Bangkok Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru , 28.09.2012

T.C.

BANGKOK BÜYÜKELÇİLİĞİ

 

28.09.2012

 

D U Y U R U

 

            Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerin herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla, herkesin Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapabileceği ilgili kurum tarafından bildirilmiş ve sözkonusu başvurunun Büyükelçiliğimiz vasıtasıyla da yapılabileceği belirtilmiştir.

 

            Başvuru dilekçeleri şahsen ya da yasal temsilcileri tarafından Büyükelçiliğimize teslim edilmelidir. Başvuru sahibi bir avukat tarafından temsil ediliyorsa, vekaletnamenin de başvuru sırasında sunulması gerekmektedir.

 

            Konu ile ilgili detaylar Anayasa Mahkemesi’nin internet sayfasından öğrenilebilmektedir.

 

            http://www.anayasa.gov.tr

 

            Saygı ile duyurulur.