Türkiye Cumhuriyeti

Bangkok Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Bedelli Askerlik Kanunu , 28.02.2013

T.C.

BANGKOK BÜYÜKELÇİLİĞİ

 

D U Y U R U

 

 

Milli Savunma Bakanlığı’ndan alınan yazıda, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu ve 6413 Sayılı Kanun’a eklenen Geçici 51 nci maddenin 16 Şubat 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

 

 

Yazıda devamla, Geçici 51’inci maddenin kapsamının;

 

a) 15.12.2011 tarihinde yürürlüğe giren ve 15.06.2012 tarihinde sona eren Bedelli Askerlik uygulamasından, ödemelerini süresi içinde tamamlamadıkları gerekçesiyle çıkarılanlar,

 

b) Gerekli yararlanma şartlarını taşıdıkları halde, 15.12.2011 tarihinde yürürlüğe giren ve 15.06.2012 tarihinde sona eren Bedelli Askerlik uygulaması için başvuruda bulunmayanlar,

 

c) Yd. Sb. Adayı olarak askere sevkedilmelerine rağmen, çeşitli nedenlerle statüleri “er” olarak değiştirilenlerden silah altında bulunmayanlar

 

olarak belirlendiği, sözkonusu Kanun’dan yararlanma şartlarının, 1111 Sayılı Askerlik Kanununun Geçici 46’ncı maddesindeki yararlanma şartlarının aynısı olduğu, uygulama esaslarında bir değişiklik yapılmadığı tek değişikliğin yukarıda   “b “ maddesinde belirtilen durumdaki yükümlülerden Bedelli Askerlik için müracaat edecek olanların, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde 30,000 Türk Lirası parayı defaten ödemeleri şartıyla Geçici 46’ıncı maddeden istifade edebilmeleri olduğu kaydedilmektedir.

 

Bedelli Askerlik son başvuru tarihi 18 Mart 2013’tür.

 

Saygıyla duyurulur.