Türkiye Cumhuriyeti

Bangkok Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Yurtdışında Yaşayan Askerlik Yükümlüsü Vatandaşlar , 08.05.2013

T.C.

BANGKOK BÜYÜKELÇİLİĞİ

D U Y U R U

 

    Yasal oturma ve/veya çalışma izni ile yada yasadışı olarak yabancı ülkelerde ikamet eden ve askerlik yükümlülüklerini yerine getirmediklerinden dolayı bakaya kalan ve yoklama kaçağı olan vatandaşlarımızın, yurda gelmelerini gerektiren durumlarda alıkonulma ve tekrar yurtdışına dönememe sorunları ile ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bilgi aşağıda sunulmaktadır:

 

    Hak sahibi olmalarına karşın, çeşitli nedenlerle askerlik ertelemelerini yaptırmadıkları veya dövizle askerlik hizmeti için başvuruda bulunmadıkları için yurt içinde aranan vatandaşlarımızdan ele geçenlerin, askerlik işlemlerini tamamlatmaları için askerlik şubelerine müracaat ettirildiği, bu durumdakilerden, üzerinde pasaport, yabancı ülke pasaportu, yabancı ülke kimlik belgesi, veya oturma-çalışma izin belgeleri ile ya da Temsilcilikleri vasıtasıyla yabancı bir ülkede ikamet ve çalışma hakkıyla bulunduklarını ispat edenlerin askerliklerinin, yurt dışına çıkıp, Temsilciliklerine başvuruda bulunabilmelerini teminen, geçici olarak 3 ay süre ile ertelenebildiği bildirilmektedir.


    Ayrıca, yabancı ülkelerde yasal olmayan statülerle kaçak olarak bulunanların askerliklerinin ertelenmesinin veya dövizle askerlik hizmetinden yararlanmalarının mümkün olmaması nedeniyle, yurt içinde ele geçip askerlik şubesine müracaat ettirilen bu durumdakilerin statülerine göre askerlik işlemine tabi tutuldukları, bunlardan silah altına alınması gerekenlerin doğrudan birliklerine sevk olundukları ifade edilmektedir.


    Saygıyla duyurulur.