Türkiye Cumhuriyeti

Bangkok Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Dişişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezinin Düzenlediği Kış Okulu Duyurusu , 24.10.2013

T.C.

BANGKOK BÜYÜKELÇİLİĞİ

D U Y U R U

 24 Ekim 2013

             Dış politika ve uluslararası ilişkiler alanlarına ilgi duyan üniversiteli gençlerimize Dışişleri Bakanlığı faaliyetleri ve ülkemizin dış politikası hakkında doğru ve özlü bilgiler verilmesi amacıyla Bakanlığımız Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) tarafından 2011 yılından bu yana yaz ve kış okulları düzenlenmektedir.

             Yukarıda belirtilen eğitim programına benzer bir programın, yurtdışında yaşayan ve bu ülkelerdeki üniversitelerde lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim gören Türk vatandaşları için de düzenlenmesi öngörülmektedir.

             Bu çerçevede, yurt dışında eğitim gören Türk gençleri için öngörülen eğitim programının ilki 23-29 Aralık 2013 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecektir.

            Kış okuluna başvuruda bulunmak için gereken şartlar aşağıda sunulmaktadır

           -T.C. Vatandaşı olmak,

          -27 yaşından gün almamış olmak,

         -Siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ve hukuk alanlarında lisans veya üzeri bir yükseköğrenim programının öğrencisi olmak.

          Bu şartları taşıyan adayların başvurularını, "Türk Dış Politikası’na Genel Bir Bakış" konusunda yazacakları, en fazla 500 kelimelik İngilizce makale ile birlikte 15 Kasım 2013 tarihine kadar Dışişleri Bakanlığı web sitesi üzerinden ( http://sinav.mfa.gov.tr/ ) online olarak yapmaları gerekmektedir.

          Saygıyla duyurulur.