Türkiye Cumhuriyeti

Bangkok Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Yurtdışı Araştırmacı Bilgi Sistemi (arbis-y) , 11.03.2014

T.C.

BANGKOK BÜYÜKELÇİLİĞİ

 

 

DUYURU

 

            TÜBİTAK'tan alınan bir yazıda, anılan Kurum tarafından kurulan ve yurt dışında faaliyetlerini sürdüren Türk bilim insanlarının bir envanterde buluşmasını sağlamayı hedefleyen, yurt dışındaki Türk bilim insanlarımız ile sürdürülebilir ortaklıklar kurulmasına katkı sağlamayı amaçlayan veri tabanı sistemi "Yurtdışı Araştırmacı Bilgi Sistemi"nin (ARBİS-Y) kullanıma açıldığı bildirilmektedir.

 

            Bilim insanlarımızın https://arbis-y.tubitak.gov.tr/ adresinden ulaşabilecekleri veri tabanına kısa bir süre içerisinde en temel bilgilerini girerek kayıt yapmalarının mümkün olacağı ve yurtdışındaki Türk bilim insanlarının ARBIS-Y veri tabanına kayıt olmalarının, TÜBİTAK çalışmalarında bu araştırmacılardan en üst düzeyde katkı sağlanması bakımından önem arz ettiği kaydedilmektedir.

 

            Saygıyla duyurulur.