Türkiye Cumhuriyeti

Bangkok Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Duyuru - Bangkok'taki Olağanüstü Hal Uygulamasının Kaldırılması , 21.03.2014

T.C.

BANGKOK BÜYÜKELÇİLİĞİ

 

D U Y U R U

 

 Tayland Geçici Hükümeti tarafından Bangkok ve mücavir yerleşim birimlerinde 60 gün süreyle ilan edilen “Olağanüstü Hal” uygulaması, 19 Mart 2014 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmış, bu uygulama öncesinde yürürlükte olan “İç Güvenlik Yasası” hükümleri uygulanmaya başlanmıştır.

 Saygıyla duyurulur.