Türkiye Cumhuriyeti

Bangkok Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Duyuru - Tayland'da Ülke Genelinde Sıkıyönetim İlan Edilmesi , 21.05.2014

T.C.

BANGKOK BÜYÜKELÇİLİĞİ

 DUYURU

 

Tayland Kara Kuvvetleri Komutanı tarafından 20 Mayıs 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ülke genelinde sıkıyönetim ilan edilmiş ve Barışın ve Düzenin Korunması Komutanlığı (BDKK) ihdas edilmiştir.

 

Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından yayınlanan duyurularda, BDKK’nın sıkıyönetimi 1914 yılında kabul edilen Sıkıyönetim Kanununun hükümleri çerçevesinde ilan ettiği bildirilmektedir

 

Sıkıyönetim çerçevesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmemiştir. Mevcut duyurular itibariyle Tayland’a yapılacak seyahatlerde kısıtlama sözkonusu değildir.

 

Tayland’a seyahat edecek ve halen Tayland’da bulunan vatandaşlarımızın Sıkıyönetim Komutanlığı’nın bildirileri hakkında bilgi sahibi olmaları, Tayland’da kalacakları süre içinde sıkıyönetim yetkililerinin ve güvenlik kuvvetlerinin uyarılarına riayet etmeleri, toplantı ve gösteri yapılan mekanlardan mutlak surette uzak durmaları, acil durumlarda ve bilgi talepleri için Büyükelçiliğimizle aşağıda sunulan telefon numaralarından (mesai saatleri içinde) ve e-posta adresinden temasa geçmeleri rica olunur.

             Saygıyla duyurulur.

 

Telefon no: +66 2355 54 86-87 / 122-123

e-posta: embassy.bangkok@mfa.gov.tr