Türkiye Cumhuriyeti

Bangkok Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Duyuru - Gençlik Köprüleri Programı , 19.08.2014

 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTATB), yurtdışında yaşayan 16-22 yaş aralığında ve eğitimine devam eden gençlerimizin Türkiye ile bağlarını güçlendirmek, kendi öz kültürlerini yerinde tanımalarına ve Türkiye'nin tarihi ve kültürel mekânlarını görmelerine olanak sağlayacak dil, kültür ve medeniyet temalı Türkiye ziyareti projelerine destek vermek amacı ile "Gençlik Köprüleri" isimli bir programın hayata geçirilmekte olduğu bildirilmiştir.

            Bu amaca matuf olarak, YTATB tarafından "2014 Yılı Doğrudan Proje Mali Destek Programı" kapsamında Türkiye'de veya yurtdışında kurulmuş kâr amacı gütmeyen tüzel kişiliği haiz; sivil toplum kuruluşlarına (demekler, vakıflar, odalar vb.) ve üniversitelere, temaya uygun projeler için destek sağlanacağı anılan Başkanlıkça kaydedilmektedir.

Programın içeriğine http://www.ytb.gov.tr/ adresli YTATB'nin internet adresinden erişim sağlanabilir.

            Saygıyla duyurulur.