Türkiye Cumhuriyeti

Bangkok Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Duyuru - Bedelli Askerlik Uygulaması , 09.01.2015

Bedelli Askerlik uygulaması ile ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı’ndan alınan yurtdışından yapılacak başvurulara ilişkin yeni düzenlemeler aşağıda sunulmaktadır.

1- Başvuru sahiplerinin yabancı bankalardan aldıkları dekontlarda kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası bulunması kaydıyla, eksik olan diğer bilgilerin Dış Temsilciliklerimizde görevli personelce dekont üzerine yazılmasında ve bankaların üç adet dekont düzenlemediği durumlarda dekontun çoğaltılarak "aslı gibidir" kaşesi ile onaylanmasında sakınca bulunmadığı,

 

2- Vatandaşlarımızın Dış Temsilciliklerimize başvurmadan e-Devlet üzerinden aldıkları ödeme belgesine istinaden bankalara ödeme yapmaları halinde, e-Devletten aldıkları barkotlu ödeme belgesini ve banka dekontunu Dış Temsilciliklerimize ibraz edebileceği, ve yapılan incelemede hak sahibi olmaları halinde başvurularının kabul edileceği,

 

3- Vatandaşlarımız Dış Temsilciliklerimize başvurularını müteakip, haklarında düzenlenen ödeme belgelerini yurt içindeki yakınlarına göndererek, ödemelerini yurt içinden yaptırmaları ve banka dekontlarını Dış Temsilciliklerimize teslim etmeleri suretiyle bedelli askerlik başvurusu yapabilecekleri,

 

4- Diğer yandan, MSB-ASAL tarafından yayımlanan  bedelli askerlik uygulama emrindeki bilgilere göre, 18.000 TL'lik bedelli askerlik tutarının T.C. Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasının yurt dışından başvuranlar tarafından peşin olarak ödenmesi gerektiği, ancak, Merkez Bankası döviz satış kurlarının Türkiye saati ile 15:30 civarında güncellenmesi nedeniyle, anılan saate kadar yapılan başvurularda veya uzun saat farkı olan ülkelerden yapılan başvurularda, sözkonusu tutarın ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parası olarak yapılmasının mümkün olamayacağı ancak, para transferinin teknik bir bankacılık işlemi olması nedeniyle, konuyla hakkında ilgili bankalardan bilgi talep edilmesinin uygun olacağı, esasen bedelli askerlik ödeme dekontlarının başvuru tarihinden bir gün önceki Merkez Bankası döviz satış kuruna göre düzenlenmesi uygun olacağı bildirilmiştir.

 

Saygıyla duyurulur.