Türkiye Cumhuriyeti

Bangkok Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Duyuru – Tayland’a Girişlerde Uygulanan Sigara Limiti , 14.01.2015

Tayland kanunlarına göre ülkeye giriş yapan yabancıların beraberlerinde getirebilecekleri sigara miktarının kişi başına 1 karton (10 paket/200 adet) olduğu, Tayland makamlarının sözkonusu limitin ihlal edilmesi durumunda cezai işlem uyguladıkları hususu, Dışişleri Bakanlığı “Yurtdışı Seyahat Duyuruları”nda, Büyükelçiliğimiz resmi internet sitesinde ve Büyükelçiliğimiz Facebook adresinde yer alan duyurularımızda bildirilmişti.

Tayland makamları sözkonusu uygulamayı sürdürmektedirler.

Büyükelçiliğimize son dönemde vatandaşlarımızın bu uygulama sonucunda mağdur olduklarına dair bilgiler intikal etmektedir.

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için bu uygulamaya dikkat ve Tayland’a yapacakları yolculukta öngörülen limite riayet edilmesi önem taşımaktadır.

Saygıyla duyurulur.