Türkiye Cumhuriyeti

Bangkok Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Duyuru – 2015 Yılında Yapılacak 25. Dönem Milletvekili Seçimleri Seçmen Kütüğü Güncelleştirilmesi , 06.03.2015

2015 yılında yapılacak 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde yurtdışı seçmen kütüğünde kaydı bulunan vatandaşlarımızın oy kullanabilmelerini teminen Büyükelçiliğimizde 31 Mayıs 2015 tarihinde sandık kurulacağına 24 Şubat 2015 tarihindeki duyurumuz ile yayınlanmıştı.

Bu defa Yüksek Seçim Kurulu tarafından  25. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde kullanılmak üzere Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’nün (YDSK) adres kayıt sisteminin kontrollerinin 14 Mart 2015 Cumartesi günü Türkiye saati ile saat 08.00'de www.ysk.gov.tr adresinde ilan edileceği, 27 Mart 2015 Cuma günü Türkiye saati ile 17.00'de sona erdirileceği  Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Adres Kayıt Sistemi'nden alınan, yurt dışında yerleşik ve seçmen niteliği taşıyan kişilere ait kayıtların, gerekli işlemler yapıldıktan sonra seçmen kütüğüne dönüştürüleceği, itiraz başvurusu için son tarihin 27 Mart 2015 (TSİ 17:00) olacağı, bu tarihten sonra itiraz başvurusu kabul edilmeyeceği, itiraz başvurularının şahsen yapılması gerektiği bildirilmiştir.

Saygıyla duyurulur.