Türkiye Cumhuriyeti

Bangkok Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Duyuru – 25. Dönem Milletvekili Seçimleri – Adres Beyanı Konusunda Karşılaşılan Durumlar , 24.03.2015

 

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından; 8 Kasım 2014 ile 10 Mart 2015 tarihleri arasında adres beyanında bulunan bazı vatandaşlarımızın (adres beyanlarını bağlı bulundukları temsilcilikler dışındaki temsilciliklere yapanların) oy kullanacağı yer olarak adresinin bağlı olduğu temsilcilik bilgisi yerine adres beyanında bulunduğu temsilciliğin kaydedildiğinin tespit edildiği, bu şekildeki hatalı kayıtların, seçmen kütükleri askıya çıkarıldığı için YSK tarafından resen düzeltilemeyeceğinden, seçmenlerin www.ysk.gov.tr  adresinden kayıtlarını ve oy kullanacakları temsilcilik bilgilerini kontrol etmeleri, kaydı olmayan ya da temsilcilik bilgisinde yanlışlık olan vatandaşlarımızın askı süresi bitimine (27 Mart 2015 Cuma günü Türkiye saati ile 17:00) kadar en yakın temsilciliğe başvurarak Adres Beyan Formu doldurmaları gerektiği bildirilmektedir.

Saygıyla duyurulur.