Türkiye Cumhuriyeti

Bangkok Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Duyuru- T R T Duyurusu – Mayıs 2015 Er Celbinde Silah Altına Alınacak Yükümlüler , 17.04.2015

           Mayıs 2015 er celp döneminde silah altına alınacak er statüsündeki yükümlülerin celp ve sevk işlemlerine ilişkin tebliğ yerine geçecek duyuru, Milli Savunma Bakanlığı’ndan alınmakla aşağıda sunulmuştur.

“MAYIS 2015 ER CELBİNDE SİLAH ALTINA ALINACAK YÜKÜMLÜLERE AİT TRT DUYURUSU

1-Mayıs 2015 er celp döneminde silah altına alınacak er statüsündeki yükümlülerin, celp ve sevk işlemlerine ilişkin hususlar, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca müteakip maddelerde açıklanmıştır. 

2-Mayıs 2015 er celp döneminde; 

A-1995 doğumlu ve bunlarla işleme tabi Er statüsündeki yükümlülerden, kayıtlı olduğu askerlik şubesinin genel celp dönemi Mayıs 2015 olanlar,

B-Celp dönemi Mayıs 2015 olmadığı halde, Mayıs 2015 celp döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulunanlar,

C-Yasal nedenlerle askere sevkleri tehir edilenlerden sevk tehir şartlarını kaybettiklerinden Mayıs 2015 er celp döneminde sevke tabi olanların sevkleri yapılacaktır.

3-Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silah altına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden 17 Nisan 2015 tarihinden itibaren öğrenebilecekler, nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle askerlik şubelerinden veya e-devlet üzerinden sevk evrakını alabileceklerdir.

4-Mayıs 2015 er celbi 1’inci grupta sevke tabi yükümlülerden;

A-Birinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini;

(1)   Askerlik şubelerinden 17 Nisan – 14 Mayıs 2015,

(2)   E-devlet üzerinden 17 nisan – 07 mayıs tarihlerinde yaptırılabileceklerdir.

 

B-ikinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini;

(1)   askerlik şubelerinden 03-19 haziran 2015

(2)   e-devlet üzerinden 03-15 haziran 2015 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.

b-ikinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini;

(1)   askerlik şubelerinden 03-19 haziran 2015,

(2)   e-devlet üzerinden 03-15 haziran 2015 tarihlerinde yaptırılabileceklerdir.

c-yükümlüler, e-devlet üzerinden 17 nisan -07 mayıs 2015 tarihleri arasında yaptırdığı sevk işlemlerinin yol ve iaşe bedellerini nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle ptt işyerlerinden veya ptt kart ile ptt matiklerden alabileceklerdir. bu tarihlerden sonra yapılan sevk işlemlerinin yol ve iaşe bedelleri askerlik şubelerince ödenecektir.


5-mayıs 2015 er celbi 1’inci grupta sevke tabi olanlardan 14 mayıs 2015 (dahil), 2’nci grupta sevke tabi olanlardan 19 haziran 2015 (dahil) tarihine kadar sevk işlemini yaptırmayanlar ile sevk evrakını aldıkları halde kendilerine tanınan yasal yol süresi sonuna kadar birliklerine katılmayanlar, 1111 sayılı askerlik kanunu’nun 89’uncu maddesi gereğince bakaya işlemine tabi tutulacaklardır.

6-1111 sayılı askerlik kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir.”

            Saygıyla duyurulur.