Türkiye Cumhuriyeti

Bangkok Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Duyuru – 2015 Yılında Yapılacak 26. Dönem Milletvekili Seçimi - Adres Beyanı , 28.08.2015

2015 yılında gerçekleştirilecek 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri çerçevesinde vatandaşlarımızın Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) yurtdışı seçmenler için oluşturduğu aşağıda linki sunulan internet sitesindeki bilgilerini kontrol etmeleri ve seçimlerle ilgili bilgilerin kendilerine YSK tarafından doğrudan gönderilmesini teminen e-posta adreslerini kaydetmeleri gerektiği 27 Ağustos 2015 tarihli duyurumuzla bildirilmişti.


YSK’dan bu kere alınan yazıda,

-31 Ağustos 2015 (TSİ 00:00) – 10 Eylül 2015 (TSİ 17:00) tarihleri arasında adres beyanı tescil işleminin devam edeceği,

-31 Ağustos 2015 (TSİ 00:00) – 2 Eylül 2015 (TSİ 08:00) tarihleri arasında adres beyanı için vatandaşlarımızın hem şahsen hem de posta yoluyla müracaatta bulunabileceği, tarih tespitinde postanın Büyükelçiliğimize ulaştığı tarihin gözönüne alınacağı,

-2 Eylül 2015 (TSİ 08:00) – 10 Eylül 2015 (TSİ 17:00) tarihlerinde Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne yönelik başvuruların sadece şahsen yapılabileceği, posta ile yapılan müracaatların dikkate alınmayacağı,

-2 Eylül 2015 (TSİ 08:00) – 10 Eylül 2015 (TSİ 17:00) tarihlerinde itiraz başvurusunda bulunacak seçmenlerin T.C.Kimlik numarasını taşıyan kimlik belgesi ile yapacakları itiraz dilekçelerinin YDİSK’na ayrıca ileteceği bildirilmektedir.

Ek bilgi edinmek isteyen vatandaşlarımızın aşağıda kayıtlı telefon numarası veya e-posta adresinden Büyükelçiliğimize ulaşmaları mümkündür.

Tel : +6623555486-87 / Dahili no : 122-123

e-posta : embassy.bangkok@mfa.gov.tr

Saygıyla duyurulur.