Türkiye Cumhuriyeti

Bangkok Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Duyuru- T R T Duyurusu – Kasım 2015 Er Celbinde Silah Altına Alınacak Yükümlüler , 15.10.2015

Kasım 2015 er celp döneminde silah altına alınacak er statüsündeki yükümlülerin celp ve sevk işlemlerine ilişkin tebliğ yerine geçecek duyuru, Milli Savunma Bakanlığı’ndan alınmakla aşağıda sunulmuştur.

“KASIM 2015 ER CELBİNDE SİLAH ALTINA ALINACAK YÜKÜMLÜLERE AİT TRT DUYURUSU

1-KASIM 2015 er celp döneminde silah altına alınacak er statüsündeki yükümlülerin, celp ve sevk işlemlerine ilişkin hususlar, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca müteakip maddelerde açıklanmıştır. 

2-KASIM 2015 er celp döneminde; 

A-1995 doğumlu ve bunlarla işleme tabi Er statüsündeki yükümlülerden, kayıtlı olduğu askerlik şubesinin genel celp dönemi KASIM 2015 olanlar, 

B-Celp dönemi KASIM 2015 olmadığı halde, KASIM 2015 celp döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulunanlar, 

C-Yasal nedenlerle askere sevkleri tehir edilenlerden sevk tehir şartlarını kaybettiklerinden KASIM 2015 er celp döneminde sevke tabi olanların sevkleri yapılacaktır.

3-Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silah altına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden 15 EKİM 2015 tarihinden itibaren öğrenebilecekler, nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle askerlik şubelerinden veya e-devlet üzerinden sevk evrakını alabileceklerdir.

4-KASIM 2015 er celbi 1’inci grupta sevke tabi yükümlülerden;

A-Birinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini;

(1)   Askerlik şubelerinden 15 EKİM – 05 KASIM 2015,

(2)   E-devlet üzerinden 15 – 29 EKİM 2015 tarihlerinde yaptırılabileceklerdir. 

B-ikinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini;

(1)   askerlik şubelerinden 01 ARALIK - 18 ARALIK 2015

(2)  e-devlet üzerinden 01 ARALIK -14 ARALIK 2015 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.

b-ikinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini;

(1)   askerlik şubelerinden 01 ARALIK - 18 ARALIK 2015,

(2)e-devlet üzerinden 01 ARALIK-14 ARALIK 2015 tarihlerinde yaptırılabileceklerdir.

c-yükümlüler, e-devlet üzerinden 15 – 29 EKİM 2015 (DAHİL), ASKERLİK ŞUBELERİNDEN 15-30 EKİM 2015 (DAHİL); İKİNCİ GRUP İÇİN; E-DEVLET ÜZERİNDEN 01-14 ARALIK 2015 (DAHİL), ASKERLİK ŞUBELERİNDEN İSE 01-15 ARALIK 2015 (DAHİL) TARİHLERİ ARASINDA YAPTIRDIĞI SEVK İŞLEMLERİNİN YOL VE İAŞE BEDELLERİNİ NÜFUS CÜZDANLARINI İBRAZ ETMEK SURETİYLE PTT İŞYERLERİNDEN VEYA PETT KART İLE PTT MATİKLERDEN ALABİLECEKLERDİR. BU TARİHLERDEN SONRA YAPILAN SEVK İŞLEMLERİNİN YOL VE İAŞE BEDELLERİ ASKERLİK ŞUBELERİNCE ÖDENECEKTİR.

5-KASIM 2015 er celbi 1’inci grupta sevke tabi olanlardan 05 KASIM 2015 (dahil), 2’nci grupta sevke tabi olanlardan 18 ARALIK 2015 (dahil), 04 OCAK 2016 TARİHİNDE SEVKE TABİ OLANLARDAN AYNI GÜN 04 OCAK 2016 TARİHİNE KADAR SEVK İŞLEMİNİ YAPTIRMAYANLAR İLE SEVK EVRAKINI ALDIKLARI HALDE KENDİLERİNE TANINAN YASAL YOL SÜRESİ SONUNA KADAR BİRLİKLERİNE KATILMAYANLAR, 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNU’NUN 89’UNCU MADDESİ GEREĞİNCE BAKAYA İŞLEMİNE TABİ TUTULACAKLARDIR.

6-1111 sayılı askerlik kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir.”

Saygıyla duyurulur