Türkiye Cumhuriyeti

Bangkok Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Duyuru – Eski Tip Pasaportların Uluslararası Kullanıma Kapatılması , 04.12.2015

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO) yapmış olduğu düzenleme uyarınca, 01 Haziran 2010 tarihinden itibaren vatandaşlarımıza makinada okunabilir e-pasaportlar verilmeye başlanmıştır.

24 Kasım 2015 tarihi itibariyle makinada okunabilir olmayan eski tip pasaportlar kullanım dışı kalmış ve yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Eski tip pasaport hamili vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamalarını teminen pasaportlarını yenilemeleri önem arzetmektedir.

 

Keyfiyet önemle duyurulur.