Türkiye Cumhuriyeti

Bangkok Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Duyuru- T R T Duyurusu – Mayıs 2016 Er Celbinde Silah Altına Alınacak Yükümlüler , 11.04.2016

Mayıs 2016 er celp döneminde silah altına alınacak er statüsündeki yükümlülerin celp ve sevk işlemlerine ilişkin tebliğ yerine geçecek duyuru, Milli Savunma Bakanlığı’ndan alınmakla aşağıda sunulmuştur.

 “Mayıs 2016 ER CELBİNDE SİLAH ALTINA ALINACAK YÜKÜMLÜLERE AİT TRT DUYURUSU

 

1-MAYIS 2016 er celp döneminde silah altına alınacak er statüsündeki yükümlülerin, celp ve sevk işlemlerine ilişkin hususlar, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2-MAYIS 2016 er celp döneminde;

 

A-1996 doğumlu ve bunlarla işleme tabi Er statüsündeki yükümlülerden, kayıtlı olduğu askerlik şubesinin genel celp dönemi MAYIS 2016 olanlar,

 

B-Celp dönemi MAYIS 2016 olmadığı halde, MAYIS  2016 celp döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulunanlar,

 

C-Yasal nedenlerle ASKERLİKLERİ ERTELENENLER İLE SEVKLERİ TEHİR edilenlerden ERTELEME VE sevk tehir şartlarını kaybettiklerinden MAYIS  

2016 er celp döneminde sevke tabi olanların sevkleri yapılacaktır.

 

3-Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silah altına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden 15 NİSAN 2016 tarihinden itibaren öğrenebilecekler, nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle askerlik şubelerinden veya e-devlet üzerinden sevk evrakını alabileceklerdir.

 

4-MAYIS  2016 er celbiNDE sevke tabi yükümlülerden;

 

A-Birinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini;

 

Askerlik şubelerinden 15 NİSAN – 05 MAYIS  2016,

E-devlet üzerinden 15-28 NİSAN 2016 tarihlerinde yaptırılabileceklerdir.

 

B-ikinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini;

askerlik şubelerinden 01 - 10 HAZİRAN 2016

e-devlet üzerinden 01 – 06 HAZİRAN 2016 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.

 

c-yükümlüler, BİRİNCİ GRUP İÇİN e-devlet üzerinden 15 – 28 NİSAN 2016 (DAHİL), ASKERLİK ŞUBELERİNDEN 15 NİSAN – 01 MAYIS 2016 (DAHİL); İKİNCİ GRUP İÇİN; E-DEVLET ÜZERİNDEN 01-06 HAZİRAN 2016 (DAHİL), ASKERLİK ŞUBELERİNDEN İSE 01-07 HAZİRAN 2016 (DAHİL), TARİHLERİ ARASINDA YAPTIRDIĞI SEVK İŞLEMLERİNİN YOL VE İAŞE BEDELLERİNİ NÜFUS CÜZDANLARINI İBRAZ ETMEK SURETİYLE PTT İŞYERLERİNDEN VEYA PTT KART İLE PTT MATİKLERDEN ALABİLECEKLERDİR. BU TARİHLERDEN SONRA YAPILAN SEVK İŞLEMLERİNİN YOL VE İAŞE BEDELLERİ ASKERLİK ŞUBELERİNCE ÖDENECEKTİR.

 

5-MAYIS  2016 er celbi 1’inci grupta sevke tabi olanlardan 05 MAYIS  
2016 (dahil), 2’nci grupta sevke tabi olanlardan 10 HAZİRAN 2016 (dahil), TARİHİNE KADAR SEVK İŞLEMİNİ YAPTIRMAYANLAR İLE SEVK EVRAKINI ALDIKLARI HALDE KENDİLERİNE TANINAN YASAL YOL SÜRESİ SONUNA KADAR BİRLİKLERİNE KATILMAYANLAR, 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNU’NUN 89’UNCU MADDESİ GEREĞİNCE BAKAYA İŞLEMİNE TABİ TUTULACAKLARDIR.

 

6-1111 sayılı askerlik kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir.”

 

Saygıyla duyurulur.