Türkiye Cumhuriyeti

Bangkok Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Duyuru – Adres Beyanı Başvuruları , 22.09.2016

Tayland’da ve Laos’da yerleşik vatandaşlarımızın Konsolosluk Şubesimizde işlem yapabilmelerini teminen öncelikle adres beyanında bulunmaları önemle rica olunur.

“Adres beyanı işlemleri ile ilgili esaslara 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte yer verilmektedir.

Sözkonusu mevzuat maddeleri uyarınca, her Türk vatandaşının yerleşim yeri adreslerine ilişkin değişiklikleri 20 iş günü içinde bildirim yükümlüğü bulunmaktadır. Adres değişikliğini bildirim yükümlülüğü süresi içinde bildirmeyenlere 50 TL, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 1000 TL idari para cezası, yurt içindeki milli idari amirlerince, yurt dışında ise Dış Temsilciliklerce verilmektedir.Sözkonusu idari para cezasının, Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca, işlem sırasında mahalli para karşılığı, verildiği ülkedeki konsolosluk hasılatının tahsil edildiği para birimi üzerinden tahsil edilmesi gerekmektedir. Öte yandan, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca, Merkez Bankası'nın günlük olarak açıkladığı döviz kuruyla hesaplanarak tutarı tespit edilen idari para cezasının kanun yoluna başvurulmadan önce peşin olarak ödenmesi halinde, sözkonusu tutarın dörtte üçü tahsil edilir.

Yerleşim yeri adreslerinin tutulmasında kişilerin yazılı beyanı esas alınır. Yazılı beyanın yanısıra beyan edilen adreste ikamet edildiğini kanıtlayacak (kira kontratı, ev tapusu, çalışma belgesi/work permit vs.) belgelerin asılları ve bir fotokopisi getirilmelidir.

Yerleşim yeri adresi aynı konut olan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilirler.

Noterden verilen temsil yetkisini ve bunun kapsamını belirten yazılı belgeyi ibraz edenler kişilerin adresleri ile ilgili beyanda bulunabilirler.

Çocukların ve kısıtlıların adresleri veli, vasi, kayyım, bunların bulunmaması halinde, çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin olan kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından bildirilir.

Gerekli belgeler;

Nüfus cüzdanı ve pasaport aslı

Kira kontratı, ev tapusu,çalışma belgesi/work permit vs.

Temsil yetkisini gösteren vekaletname veya vasi/kayyım olarak atanıldığını gösteren belge (başkası adına adres beyanında bulunmak isteyenler için)”

Saygıyla duyurulur.