Türkiye Cumhuriyeti

Bangkok Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Duyuru- Trt Duyurusu – Şubat 2017 Er Celbinde Silahaltına Alınacak Yükümlülere Ait Trt Duyurusu , 11.01.2017

 

Şubat 2017 er celp döneminde silah altına alınacak er statüsündeki yükümlülerin celp ve sevk işlemlerine ilişkin tebliğ yerine geçecek duyuru, Milli Savunma Bakanlığı’ndan alınmakla aşağıda sunulmuştur.

 

“Şubat 2017 ER CELBİNDE SİLAH ALTINA ALINACAK YÜKÜMLÜLERE AİT TRT DUYURUSU

 

1-ŞUBAT 2017 er celp döneminde silah altına alınacak er statüsündeki yükümlülerin, celp ve sevk işlemlerine ilişkin hususlar, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca müteakip maddelerde açıklanmıştır.

 

2-ŞUBAT 2017 er celp döneminde;

 

A-1997 doğumlu ve bunlarla işleme tabi Er statüsündeki yükümlülerden, kayıtlı olduğu askerlik şubesinin genel celp dönemi ŞUBAT 2017 olanlar,

 

B-Celp dönemi ŞUBAT 2017 olmadığı halde, ŞUBAT 2017 celp döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulunanlar,

 

C-Yasal nedenlerle ASKERLİKLERİ ERTELENENLER İLE SEVKLERİ TEHİR edilenlerden ERTELEME VE sevk tehir şartlarını kaybettiklerinden ŞUBAT 2017 er celp döneminde sevke tabi olanların sevkleri yapılacaktır.

 

3-Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silah altına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden 13 OCAK 2017 tarihinden itibaren öğrenebilecekler, nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle askerlik şubelerinden veya e-devlet üzerinden sevk evrakını alabileceklerdir.

 

4-ŞUBAT  2017 er celbiNDE sevke tabi yükümlülerden;

 

A-Birinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini;

 

Askerlik şubelerinden 13 OCAK – 01 ŞUBAT 2017,

E-devlet üzerinden 13-26 OCAK 2017 tarihlerinde  

                yaptırılabileceklerdir.

 

B-ikinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini;

 

askerlik şubelerinden 01 MART – 17 MART 2017

e-devlet üzerinden 01 – 03 MART 2017 tarihlerinde  

        yaptırabileceklerdir.

 

C-YÜKÜMLÜLERDEN ŞUBAT 2017 ER CELBİNİN BİRİNCİ GRUBUNDA SEVK EVRAKINI E-DEVLET ÜZERİNDEN VEYA ASKERLİK ŞUBELERİNDEN ALANLARIN YOL VE İAŞE BEDELLERİ 13-29 OCAK 2017 TARİHLERİ ARASINDA NÜFUS CÜZDANLARINI İBRAZ ETMEK SURETİYLE PTT ŞUBELERİNDEN VEYA PTT KART İLE PTT MATİKLERDEN, 30 OCAK – 01 ŞUBAT 2017 TARİHLERİ ARASINDA ASKERLİK ŞUBELERİNDEN ALABİLECEKLERDİR.

 

ŞUBAT 2017 ER CELBİNİN İKİNCİ GRUBUNDA SEVK EVRAKINI E-DEVLET ÜZERİNDEN VEYA ASKERLİK ŞUBELERİNDEN ALANLARIN YOL VE İAŞE BEDELLERİ 0-14 MART 2017 TARİHLERİ ARASINDA NÜFUS CÜZDANLARINI İBRAZ ETMEK SURETİYLE PTT ŞUBELERİNDEN VEYA PTT KART İLE PTT MATİKLERDEN, 15-17 MART 2017 TARİHLERİ ARASINDA ASKERLİK ŞUBELERİNDEN ALABİLECEKLERDİR.

 

5-ŞUBAT 2017 er celbi 1’inci grupta sevke tabi olanlardan 01 ŞUBAT 2017 (dahil), 2’nci grupta sevke tabi olanlardan 17 MART 2017 (dahil), TARİHİNE KADAR SEVK İŞLEMİNİ YAPTIRMAYANLAR İLE SEVK EVRAKINI ALDIKLARI HALDE KENDİLERİNE TANINAN YASAL YOL SÜRESİ SONUNA KADAR BİRLİKLERİNE KATILMAYANLAR, 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNU’NUN 89’UNCU MADDESİ GEREĞİNCE BAKAYA İŞLEMİNE TABİ TUTULACAKLARDIR.

 

6-1111 sayılı askerlik kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir.”

 

Saygıyla duyurulur.