Türkiye Cumhuriyeti

Bangkok Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Duyuru- Anayasa Değişikliği Halk Oylaması – Tek Seçim Bölgesi , 16.02.2017

Yüksek Seçim Kurulu'nca alınan 12 Ocak 2017 tarih ve 27 sayılı kararda,  Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilecek  Anayasa Değişikliği Halkoylamasında "298  sayılı Kanunun 94/C maddesinde yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı bulunan seçmenlerin, yurtdışı temsilciliklerinde ve ihtiyaç duyulması halinde yerel makamların uygun göreceği diğer yerlerde kurulacak seçim sandıklarında oy kullanabilecekleri belirtilmiş olup, yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin bağlı bulundukları temsilcilik görev çevrelerinde oy kullanmaları yönünde bir sınırlandırma bulunmadığından, yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme günlerinde bulundukları yerlerdeki temsilciliklerde kurulan sandıklarda da oy kullanabileceklerine karar verildiği" bildirilmektedir.

 

Saygıyla duyurulur.