Türkiye Cumhuriyeti

Bangkok Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Mayis 2017 Er Celbinde Silahaltına Alınacak Yükümlülere Ait Trt Duyurusu Aşağıda Sunulmuştur. , 31.03.2017

“1-MAYIS 2017 Er Celp döneminde silah altına alınacak er statüsündeki yükümlülerin, celp ve sevk işlemlerine ilişkin hususlar, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2-MAYIS 2017 er celp döneminde;

A-1997 doğumlu ve bunlarla işleme tabi er statüsündeki yükümlülerden, kayıtlı olduğu askerlik şubesinin genel celp dönemi MAYIS 2017 olanlar,

B-Celp dönemi MAYIS 2017 olmadığı halde, MAYIS 2017 celp döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulunanlar,

C-Yasal nedenlerle Askerlikleri Ertelenenler ile sevkleri tehir edilenlerden erteleme ve sevk tehir şartlarını kaybettiklerinden MAYIS 2017 er celp döneminde sevke tabi olanların sevkleri yapılacaktır.

3-Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silah altına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden 14 NİSAN 2017 tarihinden itibaren öğrenebilecekler, nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle askerlik şubelerinden veya e-devlet üzerinden sevk evrakını alabileceklerdir.

4-MAYIS 2017 er celbinde sevke tabi yükümlülerden;

A-Birinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini;

E-devlet üzerinden ve Askerlik şubelerinden 14 NİSAN – 03 MAYIS 2017 tarihlerinde yaptırılabileceklerdir.

B-İkinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini;

E-devlet ve Askerlik şubelerinden 01-09 HAZİRAN 2017 tarihlerinde           yaptırabileceklerdir.

C-Yükümlüler, Birinci grup için e-devlet üzerinden ve Askerlik şubelerinden 14 NİSAN – 3 MAYIS 2017 (Dahil); İkinci grup için; e-devlet üzerinden ve Askerlik şubelerinden 01-09 HAZİRAN 2017 (Dahil), tarihleri arasında yaptırdığında sevk işlemlerinin yol ve iaşe bedellerini nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle PTT şubelerinden veya PTT Kart ile PTT matiklerden alabileceklerdir. Bu tarihlerden sonra yapılan sevk işlemlerinin yol ve iaşe bedelleri Askerlik şubelerince ödenecektir.

5-MAYIS 2017 er celbi Birinci grupta sevke tabi olanlardan 03 MAYIS 2017 (dahil), İkinci grupta sevke tabi olanlardan 09 HAZİRAN 2017 (dahil) tarihine kadar sevk işlemini yaptırmayanlar ile sevk evrakını aldıkları halde kendilerine tanınan yasal yol süresi sonuna kadar birliklerine katılmayanlar, 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 89’uncu maddesi gereğince bakaya işlemine tabi tutulacaklardır.

6-1111 sayılı askerlik kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir.”

Saygıyla duyurulur.