Türkiye Cumhuriyeti

Bangkok Büyükelçiliği

Bilgi Notları

NOTER-VEKALETNAME, 15.01.2016

I) Vekaletnameler genel olarak Düzenleme ve Onaylama olarak ikiye ayrılırlar. Noterlik Kanunu'nun 89. maddesine göre aşağıdaki belgelerin Temsilciliklere bizzat gidilerek "Düzenleme" şeklinde yapılması zorunludur :

-Tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vakaletnameler,
-
Vasiyetname,
-Mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış,
-Gayrimenkul satış vaadi,
-Vakıf senedi,
-Evlenme mukavelesi,
-Evlat edinme ve tanıma,-
Mirasın taksimi sözleşmesi,

II) Aşağıdaki noterlik işlemlerinde ilgilinin fotoğrafının yapıştırılması zorunludur. Bunların dışında ilgilinin istemesi halinde diğer belgelere de fotoğraf yapıştırılması mümkün olmaktadır:

-Boşanma davaları için düzenlenecek vekaletnameler,
-Gayrimenkul alım satım sözleşmeleriyle vekaletnameleri,
-Vasiyetname,
-Mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış,-
-Gayrımenkul satış vaadi,
-Vakıf senedi,
-Evlenme mukavelesi,
-Evlat edinme,
-Tanıma,
-Mirasın Taksimi Sözleşmesi,

III) Vekaletnamelerde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi önemle tavsiye olunur :

Gayrimenkulle ilgili işlemlerde (satış, istimlak, vb.); gayrimenkulün tapu bilgileri,

Araba ile ilgili işlemlerde (satış, devir, vb.); arabanın ruhsat bilgileri ve ayrıca arabayı satın alacak /devralacak kişinin kimlik bilgileri, (Bu bilgiler bilinmiyorsa vekaletnameye "dilediği şahıslara satmaya, devretmeye" şeklinde genel ifade yazılmaktadır.)

Bankalarla ilgili işlemlerde; bankanın adı, şubesi, hesap numarası,

Miras intikal, taksim, satışlarda; miras bırakanın adı, soyadı, intikal eden gayrimenkul veya araba ise yine bunlara ait tapu ve ruhsat bilgileri,

Kiraya verme işlemlerinde; gayrimenkulün adresi,

Telefon işlemlerinde; telefonun numarası, devredilecek veya satılacak kişinin kimlik bilgileri,

Kimlik bilgilerinizin doğru yazılmış olması,

Vekil edilen kişinin kimlik bilgilerinin doğru yazılmış olması,

Vekalette varsa adı geçen üçüncü kişinin (satın alacak / devralacak şahıs) kimlik bilgilerinin doğru yazılmış olması,

Türkiye'de yapılacak işlemin istenilen şekilde anlatılmış, ayrıntıların eksiksiz ve doğru bir şekilde yazılmış olması, farkedilen yanlışlıkların görevli memura bildirilmesi,

Türk vatandaşlığından izinle çıkarak başka bir ülke vatandaşlığı kazananların Temsilciliklerimizde düzenleyecekleri vekaletnamelerde Mavi Kart (Pembe kart)'larını da hazır bulundurmaları gerekmektedir.

Gerekli Belgeler :

Nüfus cüzdanı veya pasaportun aslı ve iki adet fotokopisi,

Eğer izin alarak Türk vatandaşlığından çıktıysanız ve yabancı bir ülkenin vatandaşıysanız, vatandaşı olduğunuz ülke makamlarınca verilmiş kimlik belgeniz veya pasaportunuz ve Mavi Kartınız (Pembe Kart),

Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğrafınız. (2 fotoğrafın da aynı ve ön cepheden çekilmiş olması gerekmektedir. Bilgisayarla çoğaltılan fotoğraflar kabul edilmemektedir.),

Tapu işlemleriyle ilgili vekaletname düzenletecekseniz, ilgili emlakın tapusu veya tapu kayıt bilgileri (ada, parsel, mevki gibi)

Vekil tayin edeceğiniz kişinin (nüfus cüzdanında yazıldığı şekliyle) adı, soyadı, anne ve baba adı, doğum yeri, doğum tarihi bilgileri; (eğer vekil tayin edeceğiniz kişi avukat ise üyesi olduğu Baro ile Baro sicil numarasının ve bağlı olduğu Vergi Dairesi ile Vergi Sicil Numarasının da vekaletnameye yazılması gerekmektedir.)

İşlem ücreti :

Genel Vekaletname : 950.-Baht
Özel Vekaletname : 760.-Baht
1'den fazla her sayfa için : 220.-Baht
Aslı gibidir örnekler için : 290.-Baht

Detaylı bilgilendirme için

https://www.konsolosluk.gov.tr/ekonsolosluk/Sayfalar/IslemTurBilgiSayfalari/IslemTurleri?Type=6