Türkiye Cumhuriyeti

Bangkok Büyükelçiliği

Bilgi Notları

ASKERLİK-İLK ERTELEME -İşçi/İşveren/Çalışan/Meslek ve Sanat Mensubu, 18.03.2015

İŞÇİ, İŞVEREN, MESLEK-SANAT MENSUBU  STATÜSÜNDEKİLERİN ASKERLİK ERTELEME İŞLEMLERİ : 


İlk defa askerlik erteletmek isteyen vatandaşlarımız, durumlarını ispata yarayan belgeler ile birlikte bölgesinde ikamet ettikleri Temsilciliklerimize bizzat başvururlar.

a. Erteleme:

(1) Oturma veya çalışma izni ya da vatandaşlık hakkına sahip olarak sahip olarak işçi, işveren, bir meslek ya da sanat mensubu sıfatı ile yabancı ülkelerde bulunan vatandaşlarımız ile bir iş sözleşmesine bağlı olarak yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı olarak çalışanların; Türkiye'deki uzun süreli askerlik yükümlülükleri nedeniyle elde ettikleri hak ve kazanımlarını kaybetmelerine engel olmak maksadıyla son yoklama, celp ve sevk gibi her türlü askerlik işlemlerinin ertelenmesine imkân sağlanmıştır.

(2) Oturma veya çalışma iznine sahip olarak yabancı ülkelerde bulunan vatandaşlarımızın askerliklerinin ertelenmesi ile ilgili esaslar 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35/G maddesinde düzenlenmiştir.

(3) 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35/G maddesi “Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatı ile yabancı ülkelerde bulunan yükümlüler, durumlarını ispata yarayan belgeler ile bağlı bulundukları Türk konsolosluklarına başvurmaları hâlinde, bunların son yoklama, celp ve sevk gibi her türlü askerlik işlemleri, Millî Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslara uygun olarak 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar ertelenebilir.” hükmünü amirdir.


Yararlanma Şartları: 
(a) Türk vatandaşı olmak,
(b) Başvuru esnasında doğum yılı itibariyle 38 yaşında veya daha genç doğumlu olmak,
(c) Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatı ile yabancı ülkelerde bulunmak,
(ç) Birden fazla tabiiyetli vatandaş statüsünde (Kanuni rüşt yaşından sonra yurt dışına giderek bulunduğu ülkenin vatandaşlığını kazananlar) yabancı ülkelerde bulunmak,
(d) Bir iş sözleşmesine bağlı olarak yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde çalışmak.

Zorunlu nedenlerden (bulunduğu ülkede meydana gelen savaş, genel hayatı olumsuz etkileyen toplumsal olaylar, doğal afet, salgın hastalık vb.) dolayı yurda dönen ve erteleme dönemi içinde yer alan herhangi bir takvim yılında toplam olarak 184 gün (dâhil) daha fazla süreyle yurt içinde kalanların ertelemeleri, yükümlünün yurda döndüğü yılın sonuna kadar iptal edilmez. Bu süre zarfında başka bir ülkede veya geldiği ülkede yeniden yararlanma şartlarını oluşturanların ertelemeleri devam ettirilir veya konsolosluklarca gönderilecek müteakip erteleme teklifleri kabul edilir. 

Erteleme İşlemi İçin İbraz Edilmesi Gereken Belgeler:

1111 sayılı Askerlik Kanununun 35/G maddesi kapsamında askerliğini erteletmek isteyen vatandaşlarımız, aşağıdaki belgeleri bölgesinde ikamet ettikleri konsolosluklara ibraz ederler.

(a) İşçi, İşveren, Meslek ya da Sanat Mensubu Olanlar İçin Gerekli Belgeler;
(I) Bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış, sahip olana o ülke mevzuatına göre işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatını kazandıran oturma veya çalışma izin belgesi,
(II) Birden fazla tabiiyetli statüde olanlar, tabiiyetinde bulundukları yabancı ülke pasaportu veya kimlik belgesi (oturma veya çalışma izin belgesi yerine),

(III) Umuma mahsus Türk pasaportu (Birden fazla tabiiyetli statüde bulunanlardan umuma mahsus Türk pasaportu olmayanlar, yabancı ülke kimlik kartlarını veya pasaportlarını ibraz edebilirler).

Gerekli Belgeler :

-4 adet fotoğraf

-Dilekçe – 2 adet

-Ek-B Lahika -17 Erteleme belgesi – 4 adet

-Çalışma izni (work permit) aslı ve 2 adet fotokopisi

-Oturma izni fotokopisi (ayrı bir belge değildir, pasaport sayfalarında bulunmaktadır)

-Çalışılan işyerinden antetli kağıda yazılmış imzalı yazı aslı ve fotokopisi

-Pasaportun işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopileri

-Tebliğ Belgesi ve Taahhütname – 2 adet

Detaylı bilgilendirme için

https://www.konsolosluk.gov.tr/ekonsolosluk/Sayfalar/IslemTurBilgiSayfalari/IslemBilgileri?Type=5028&Name=Askerlik

 

 

İlgili Dosyalar :

- DİLEKÇE

- İLK ERTELEME BAŞVURU BELGESİ

- TEBLİĞ BELGESİ VE TAAHHÜTNAME