Türkiye Cumhuriyeti

Bangkok Büyükelçiliği

Bilgi Notları

ASKERLİK-İKİNCİ VE SONRAKİ ERTELEME, 05.01.2016

Yürürlükteki askerlik mevzuatımıza göre, 38 yaş sonuna kadar, sahip olunan oturma ve/veya çalışma izninin süresine veya birden fazla vatandaşlığınıza bağlı olarak askerliğinizi erteletebilirsiniz. 

Yeniden erteleme yaptırmak için, bir önceki erteleme belgenizde belirtilen ertelemenin sona erdiği yıl başından itibaren Büyükelçiliğe / Başkonsolosluğa başvurmanız yararlı olacaktır. Evrakları posta yolu ile de gönderebilirsiniz.

Oturma veya çalışma izinleri devam ettiği sürece geçici olarak işsiz kalanlar, meslek veya sanatlarını icra edemeyenler ile işsizlik sigortasından yararlananlar, maluliyet veya hastalık yardımı alanlar ile eşlerinin çalışması nedeniyle bu yardımları almaları mümkün olmayanların da başvuruları halinde yükümlülükleri ertelenebilir. Ancak fiilen iş sahibi olunmayan ve çalışılmayan bu süreler dövizle askerlik için gerekli olan 3 yıllık çalışma süresi içinde sayılmaz.

Yabancı bir ülke vatandaşı olan veya yabancı bir ülkede oturma veya çalışma iznine sahip olan bir bayanla evlenerek başlangıçta sadece oturma izni alan, ancak çalışma izni verilmediği için işçi statüsü kazanamayanlar da potansiyel işçi olarak kabul edilmektedir. Evlilik belgesi ve eşin yurt dışındaki oturma veya çalışma müsaadesinin (yabancı ülke vatandaşıysa çok dilli doğum belgesi ve pasaportu) noter onaylı fotokopisi ve erkeğin oturma veya çalışma izni için başvuru yaptığına dair belge ibraz edilmesi halinde, askerlik ertelemeleri, çalışma müsaadesi alınmamış olsa dahi yapılabilmektedir. Ancak, bu süre dövizle askerlik başvurusu için gerekli olan 3 yıllık çalışma süresi içinde sayılmaz. Dövizle askerlik başvurusunda çalışma izni alındıktan ve gelir vergisine tabi olarak maaş veya ücret getirici bir işte çalışılmaya başlandıktan sonraki süreler dikkate alınmaktadır.

İlk erteleme işlemleriniz başka bir Büyükelçiliğimizde / Başkonsolosluğumuzda yapıldıysa ilk erteleme belgesinin fotokopisinin de diğer belgelerle birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

Askerlik ertelemesinin iptalini gerektiren durumlar aşağıda belirtilmiştir.

Yurda kesin dönüş yapılması (2 yıllık ertelemelerde bir takvim yılı içinde 6 aydan fazla bir sürenin, diğer ertelemelerde erteleme süresinin yarısından fazlasının yurtiçinde geçirilmesi halinde kesin dönüş yapılmış sayılır)

Yabancı ülkedeki oturma statüsünün sona ermesi,

38 yaşının doldurulmuş olması,

Almanya’da süresiz oturma ve çalışma iznine sahip olan vatandaşlarımızın askerlikleri 38 yaş sonuna kadar ertelenebilmektedir

Ertelemeye esas teşkil eden bilgilerin ve belgelerin gerçek dışı olduğunun anlaşılması hallerinde yapılan ertelemeler iptal edilir.Gerekli Belgeler-Dilekçe – 2 adet

-Tebliğ Belgesi ve Taahhütname – 2 adet

-Çalışma izni aslı ve fotokopisi – 2 adet

-Oturma izni fotokopisi (Ayrı bir belge halinde değildir. Pasaport fotokopisi vize sayfalarında mevcuttur) – 2 adet

-İşyeri mektubu aslı ve fotokopisi – 2 adet

-Nüfus Cüzdanı fotokopisi – 2 adet

-Türkiye Cumhuriyeti Pasaportu fotokopisi – 2 adet

-İlk erteleme belgesi örneği -2 adet

-Yabancı Ülke Pasaportu Fotokopisi-Varsa

Detaylı bilgilendirme için 

https://www.konsolosluk.gov.tr/ekonsolosluk/Sayfalar/IslemTurBilgiSayfalari/IslemBilgileri?Type=5031&Name=Askerlik


 

İlgili Dosyalar :

- DİLEKÇE

- mut er teblig.pdf