Türkiye Cumhuriyeti

Bangkok Büyükelçiliği

Bilgi Notları

EVLİLİK-İKİ TÜRK VATANDAŞININ TEMSİLCİLİKTE EVLİLİĞİ, 05.01.2017

Büyükelçiliğimizde yapılacak olan Nikah İşlemleri

10.07.1985 tarih ve 85/9757 sayılı Evlenme Yönetmeliği uyarınca, birbirleriyle evlenecek her ikisi de Türk kadın ve erkeğin aşağıda sunulan belgeler ile birlikte Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine başvuruda bulunması gerekmektedir. 

-Evlendirme Müdürlüğü’nden alınacak evlenme beyannamesi ve evlenme izin belgesi 

-Nüfus kayıt örnekleri (Büyükelçiliğimizce hazırlanabilmektedir.) 

-Evlenme muayene raporu (Tam teşekküllü hastaneden alınacak onaylı rapor) 

-Nüfus cüzdanları ve ikişer adet fotokopileri 

-4 adet fotoğraf 

-Belgelerin teyidi için önceden e-posta ile iletebilirsiniz.​

Büyükelçiliğimiz yetkililerinin şahitliği sözkonusu değildir. Şahit isimlerini ve kimlik örneklerini önceden bildirmeniz önemle rica olunur. 

Ayrıca, “Evlenme Yönetmeliği” uyarınca, “Boşanmış, evliliğin butlanına hükmedilmiş veya kocası  ölmüş kadın, boşanma veya evliliğin butlanına dair mahkeme kararı veya kocasının ölüm tarihinden itibaren üç yüz gün geçmedikçe yeniden evlenemez. Ancak kadın üç yüz günlük süre dolmadan önce doğum yaptığı veya mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına karar verildiği takdirde, kadın için bekleme süresi ortadan kalkar.”denilmektedir. Çifte uyruklu vatandaşlarımızın öncelikli olarak Türk hukukuna tabi oldukları bilinmekte ancak, temsilcilikler tarafından evlendirilmeleri açısından Türk hukuku açısından geçerliliğinde bir duraksamaya yer olmasa dahi, uyrukluğunda bulunulan diğer ülke makamlarının mevzuatına ve/veya ikili yada çok tarafla sözleşmelere göre bu evliliğin geçerli olamayabileceğinden bahisle çifte uyruklu vatandaşlarımızın evlilikleri Büyükelçiliğimiz Konsolosluk  Şubesince yapılamamaktadır. Nikah tarihinin Konsolosluk Şubemize önceden bildirilmesi memnuniyetle karşılanacaktır

Posta ücreti : 300.-Baht


Evlilik Cüzdanı Bedeli : 897 Baht.

Detaylı bilgilendirme için 

https://www.konsolosluk.gov.tr/ekonsolosluk/Sayfalar/IslemTurBilgiSayfalari/IslemBilgileri?Type=61&Name=Evlilik

İlgili Dosyalar :

- TESCİL FORMU

- BÜYÜKELÇİLİKTE EVLENME BAŞVURU