Türkiye Cumhuriyeti

Bangkok Büyükelçiliği

Bilgi Notları

DOĞUM TESCİLİ-Evlilik İçi, 05.01.2017

Doğum

Nüfus mevzuatımız uyarınca, Türk vatandaşlarının yurtdışında doğan çocuklarıyla ilgili bildirimleri, doğum tarihinden itibaren 60 gün içerisinde bağlı bulundukları Temsilciliğe yapmaları gerekmektedir. Doğumun 60 günden daha geç bildirilmesi halinde nüfus cüzdanı bedeli (100.TL BAHT) alınır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

• Evlenme cüzdanınızın fotokopisi (tereddüt halinde Temsilciliğimizce aslı da istenebilir)
• Anne ve babanın nüfus cüzdanlarının fotokopileri. Eşlerden biri yabancı uyruklu ise yabancı uyruklu eşin doğum belgesi veya fotokopisi,
• Çocuğunuzun doğumuna ilişkin olarak yetkili yabancı makamdan alınmış doğum belgesinin aslı ve İngilizce çevirisinin Tayland Dışişleri Bakanlığından onaylı örneği (2 adet)

 

Hazırlanacak olan Mernis Doğum Bildirim formuna Türk vatandaşı olan ebeveynin Büyükelçiliğimizde imza atması gerektiğinden, başvurununşahsen yapılması gerekmektedir.
 

Posta ücreti : 300.-Baht

Detaylı bilgilendirme için https://www.konsolosluk.gov.tr/ekonsolosluk/Sayfalar/IslemTurBilgiSayfalari/IslemBilgileri?Type=55&Name=Do%C4%9Fum


 

İlgili Dosyalar :

- DOĞUM TESCİLİ FORMU