Türkiye Cumhuriyeti

Bangkok Büyükelçiliği

Bilgi Notları

ASKERLİK-ÖĞRENCİ STATÜSÜNDE OLANLAR İÇİN, 18.03.2015

 

GEREKLİ BELGELER

 

1) Form Başvuru Dilekçesi

● Yurt içinde Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğü, Millî Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesi ile il millî eğitim müdürlüklerinden,

● Yurt dışında bağlı bulundukları Temsilciliklerimizden temin edilebilir.

 

2) Mezuniyet Belgesi

● Yurt içinde en son mezun olunan okuldan alınacak diploma veya mezuniyet belgesi

● Yurt dışındaki; Orta öğretim kurumlarını bitirenlerden eğitim müşavirlikleri/eğitim ataşelikleri veya il millî eğitim müdürlüklerinden, yüksek öğretim kurumlarını bitirenlerden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınacak denklik belgesinin onaylı örneği (lise ve dengi okullardan alınacak belgelerden 1’er, üniversitelerden alınacak belgelerden 2’şer adet).

3) Kayıt Belgesi(Akseptans)

● Yurt dışında hazırlık, dil veya esas öğrenim yapılacak kurumdan alınacak; öğrenim seviyesi ve dalını, öğrenime başlayış-bitiş tarihlerini, kaçıncı sömestrden başlandığını gösteren Türkçe tercümesi ile birlikte onaylı Kayıt-Kabul Belgesi (Akseptans):

- Esas öğrenimden önce dil öğrenimi yapacakların Kayıt-Kabul Belgesi’nde en az iki ay süreyle haftada en az 15 saat öğrenim görecekleri belirtilmelidir.

- Dil öğrenimini tamamlayanların esas öğrenime başladıklarına dair Kayıt-Kabul Belgesi’ni (Akseptans) göndermeleri gerekir.

- Türk Cumhuriyetleri ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden alınacak Kayıt-Kabul Belgesi’nin ilgili yüksek öğretim kurumlarının yetkilileri ile eğitim müşavirliği/eğitim ataşeliği, bulunmadığı yerlerde konsoloslukça onaylanması şarttır.

4) ÖSS Sonuç Belgesi

● Adayların;

- ÖSS’de Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, AB’ye üye ve aday olan ülkeler ile Avrupa Ekonomik Alanına üye olan ülkeler ( İzlanda, Lihtenşayn, Norveç, İsviçre ) hariç ön lisans öğrenimi için en az 160;lisans öğrenimi için 185 veya üzerinde puan almış olmaları,

- Lisans seviyesinde öğrenim görmek üzere beden eğitimi, resim, müzik gibi özel yetenek sınavı ile öğrenci alan yüksek öğretim kurumlarının özel yetenek sınavını kazandıklarını ve ÖSS’den en az 160 ham puan aldıklarını belgelendirmeleri  gerekir.

● ÖSS sonuç belgesi, alındığı tarih itibarıyla, öğrenim yapılacak okula kayıt-kabul için en fazla 2 yıl geçerlidir.

ÖSS Sonuç Belgesi’nin İstenmediği Durumlar

- Öğrenim görülecek ülkenin yüksek öğretim kurumlarına kayıt-kabul için girişte yapılan genel yetenek, bilim veya yüksek öğretim kurumunun özel olarak yaptığı sınavı başaranlardan,

- SAT 1 (Minimum 1000 puan); ACT (Minimum 21 puan); Abitur; Fransız Bakaloryası; GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders), Uluslar Arası Bakalorya (International Baccalaureat, IB); Matura Diploması alanlardan,

- Yurt dışında ülkemizdeki liselere denk okullardan mezun olup yüksek öğrenim yapacaklardan,

- Türkiye’deki konservatuvarların lise kısmından mezun olup yurt dışında özel yetenek sınavı sonucunda kayıt-kabul hakkı  kazananlardan,

- ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan yüksek öğretim kurumları dışındaki yüksek öğretim kurumlarında, yüksek öğretim kurumlarının şartlarını yerine getirerek asıl öğrenimlerine başladıklarını, öğrenimlerini bir sömestr başarıyla sürdürdüklerini ve ikinci sömestreye kayıt yaptırdıklarını belgelendirenlerden,

- Türkiye’de veya yurt dışında (denkliği yapılmak kaydıyla) ön lisans derecesinde öğrenim görüp lisans tamamlama öğrenimi göreceklerden ÖSS’ye girme şartı aranmaz.

5) Nüfus Cüzdanı Örneği (2 adet)
6) Askerlik Durum Belgesi

● Askerlik çağına girenlerden

- Ön lisans ve lisans öğrenimi yapacaklardan Askerlik Erteleme Belgesi (Askerlik Tecil Belgesi),

- Lisans üstü öğrenim yapacaklardan Askerlik Durum Belgesi (2 adet-onaylı),

- Askerliğini yapmış olanlardan Askerlik Terhis Belgesi istenir.

7) Vesikalık Fotograf (6 adet)


8) Zorunlu Hizmet Belgesi

Zorunlu hizmetle yükümlü olanların, zorunlu hizmetini yaptığını, karşılığını ödediğini, taksitle ödemede anlaştığını veya ertelettiğini belgelendirmeleri gerekir.9) Kamu Görevlilerinden İstifa Belgesi (1416 sayılı Kanunun 21. maddesi)

Detaylı bilgilendirme için

https://www.konsolosluk.gov.tr/ekonsolosluk/Sayfalar/IslemTurBilgiSayfalari/IslemBilgileri?Type=5030&Name=Askerlik

İlgili Dosyalar :

- ÖZEL ÖĞRENCİLİĞİ TANIMA BAŞVURU DİLEKÇESİ

- ÖĞRENCİ DURUM BELGESİ

- TEBLİĞ BELGESİ VE TAAHHÜTNAME