Türkiye Cumhuriyeti

Bangkok Büyükelçiliği

Bilgi Notları

TEREKE-ÖLÜM TESCİLİ-TÜRKİYE'YE DEFNEDİLECEKLER İÇİN, 05.01.2017

Nüfus Kanunu’nun ilgili hükmü uyarınca, Yurtdışında vefat eden Türk vatandaşlarının ölüm olayları, ilgili yerel makamlardan alınan belgelerin Temsilciliğe verilmesi suretiyle bildirilir.

İnternet ortamında ölüm bildirimine ilişkin dilekçenin hazırlanması mümkündür. Bu dilekçe hazırlandıktan sonra, yazıcıdan çıktı alınarak imzalanması ve ölenin nüfus cüzdanı, pasaportu ve evlenme cüzdanı ile beraber "Cenaze Nakil ve Defin Firması" personeline teslim edilir. Cenaze Nakil ve defin Firması, ilgili makamlarda düzenlenmesi gereken belgelerin düzenlenmesini müteakip Temsilciliğe bizzat ibraz eder. Cenaze geçiş belgesi de Temsilcilik tarafından düzenlenerek "Cenaze Nakil Firması" personeline teslim edilir. Temsilcilik tarafından Nüfus Müdürlüklerine gönderilmesi gereken belgeler posta yolu ile gönderilir.

GEREKLİ BELGELER

-Dilekçeyi yazanın nüfus cüzdanı fotokopisi,

-Ölüm belgesi, Ölüm nedeninin belirtildiği belge (Tayland Dışişleri Bakanlığı tarafından İngilizce çevirili ve onaylı)  Cenaze Nakil Belgesi, Cinayet, iş kazası veya intihar durumlarında Savcılık makamının defin izin belgesi veya Otopsi Raporu Onaylı Tercümesi ile,

-Ölen kişinin nüfus cüzdanı,

-Ölen kişinin pasaportu, Cenazenin nakil vasıtasını, günü ve saatini, Türkiye'de kimin tarafından teslim alınacağını belirten "Cenaze Bilgi Formu", (Cenaze Nakil Firması tarafından düzenlenir).

-Ölen kişi, sığınmacı statüsünde iken başka ülke vatandaşlığına geçmiş veya Bakanlar Kurulu kararı ile T.C. Vatandaşlığı kaybettirilmiş ise cenazenin Türkiye'ye defni için T.C. İçişleri Bakanlığından izin alınması gerekir ve bu durum işlemlerin normalden uzun sürmesine neden olabilir.

Posta ücreti : 300.-Baht

Detaylı bilgilendirme için

https://www.konsolosluk.gov.tr/ekonsolosluk/Sayfalar/IslemTurBilgiSayfalari/IslemBilgileri?Type=5053&Name=%C3%96l%C3%BCm

 

 

İlgili Dosyalar :

- ÖLÜM TESCİLİ FORMU