Türkiye Cumhuriyeti

Bangkok Büyükelçiliği

Bilgi Notları

VATANDAŞLIK BAŞVURUSU - EVLİLİK YOLU İLE, 04.01.2017

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Şahsen başvuru gereklidir. 

 

 • Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca, Türk vatandaşlarıyla evli yabancı uyrukluların Türk vatandaşlığını almak üzere başvuruda bulunma hakkı bulunmaktadır
 • Son 3 yıldır bir Türk vatandaşı ile evli olması ve bu evliliğin devam ediyor olması,
 • Evliliğin Türkiye’de nüfus kütüklerine tescil edilmiş olması,
 • Mücbir sebepler dışında fiilen bir arada yaşanıyor olması,
 • Türkçe'yi en az kendini ifade edecek kadar konuşabilmek ve söyleneni anlamak (bunun tespiti için Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine bizzat gelinmesi gerekmektedir), Başvuruda bulunan kişiyle yeterli düzeyde Türkçe bildiğinin tespiti amacıyla Büyükelçiliğimiz Konsosluk Şubemiz tarafından kendi ve eşi ile ayrı mülakat yapılmaktadır.
 • Kamu düzeni, milli güvenlik ve genel ahlak açısından sakıncalı bir durum taşımamak şartları aranır.
 • Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığına alınma başvurusu için talep edilen belgelerin onaylı örneklerinin ve Türkçe tercümelerinin Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine teslim edilmesi gerekmektedir.  
 • Başvuru belgeleri gerekli inceleme yapılmasını müteakip işlemlerin başlatılması için İçişleri Bakanlığı’na iletilmektedir.

GEREKLİ BELGELER 

 • Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
 • Tescile esas olacak şekilde tüm kimlik bilgilerini gösteren usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi
 • Yerleşim yeri Türkiye'de bulunuyorsa en son tarihli ikamet tezkeresi,
 • Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa örneği,
 • İbraz edilen kimlik belgelerinde başvuru sahibinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, bu eksikliğin giderilmesine yönelik ülkesi yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 ncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine yönelik imzalı beyanı,
 • Ana veya babanın velayetinde bulunan ve kendisi ile birlikte Türk vatandaşlığını kazanması istenen çocuk var ise yurtiçinde noterde veya yetkili memur huzurunda, yurtdışında ise dış temsilcilik ya da ülkesi yetkili makamlarınca düzenlenmiş diğer ebeveynin muvafakatını gösteren belge veya usulüne göre onaylanmış noter tasdikli Türkçe tercümesi,
 • Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz.
 • İkamet ettiğiniz yerin makamlarından alınacak iyi hal kağıdı veya adli sicil belgesi ve yeminli tercümana yaptırılacak Türkçe tercümesi,
 • Yabancı eşinizin son 6 ay içinde ön cepheden çekilmiş ve arkasına ad ve soyad yazılmış 8 adet renkli vesikalık fotoğrafı (Fotoğrafların hepsinin aynı olması gerekmektedir. Bilgisayarla çoğaltılan fotoğraflar kabul edilmemektedir.)
 • Türk vatandaşı olan eşin son 6 ay içinde ön cepheden çekilmiş ve arkasına ad ve soyad yazılmış 4 adet renkli vesikalık fotoğrafı, (Fotoğrafların hepsinin aynı olması gerekmektedir. Bilgisayarla çoğaltılan fotoğraflar kabul edilmemektedir.),
 •  Yabancı eşinizi tanıyan 2 Türk vatandaşından alınacak referans mektupları (Bu şahısların nüfus cüzdanı fotokopileri, açık ev adresleri ve telefon numaraları mektuplarla beraber getirilecektir)

Posta ücreti : 300.-Baht

Vatandaşlık hizmet bedeli : 100.-TL BAHT karşılığı (günlük kurdan hesaplanacaktır).

Detaylı bilgilendirme için 

https://www.konsolosluk.gov.tr/ekonsolosluk/Sayfalar/IslemTurBilgiSayfalari/IslemBilgileri?Type=5049&Name=Vatanda%C5%9Fl%C4%B1k 

İlgili Dosyalar :

- VATANDAŞLIK BAŞVURU FORMU - ÖN SAYFA

- VATANDAŞLIK BAŞVURU FORMU - ARKA SAYFA