Türkiye Cumhuriyeti

Bangkok Büyükelçiliği

Bilgi Notları

EVLİLİK-TÜRKİYE'DE YABANCI UYRUKLULAR İLE YAPILACAK EVLİLİK İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER, 04.01.2017


Türkiye'de yabancı uyruklularla yapılacak evlilik işlemleri için, öncelikle evliliğin yapılacağı evlendirme dairesinden hangi belgelerin isteneceğinin öğrenilmesi ve yabancı uyruklu kişinin belgelerini (pasaport, doğum belgesi, medeni durumunu gösterir resmi belge vs.)  hazırlayarak Tayland Dışişleri Bakanlığı tarafından İngilizce çevirisi onaylatıldıktan sonra Büyükelçiliğimiz tarafından da tasdik işlemi yaptırması gerekmektedir.

İşlem ücreti (her belge için) : 702.- Baht'tır.