Türkiye Cumhuriyeti

Bangkok Büyükelçiliği

Bilgi Notları

ADRES BEYAN FORMU (B) Yurt Dışında Yaşayan Türk Vatandaşları için, 05.01.2016

 1-Form tükenmez veya dolma kalem kullanılarak kutucukların dışına çıkılmadan büyük harf ile okunaklı olarak doldurulur.
 2-Kutucuklara istenilen bilgilerin sığmaması halinde sığmayan kısmı yazılmaz.
 3-Birden fazla ad ve soyadı kısaltılmadan aralarında bir boşluk bırakılarak doldurulur.
 4-Form üzerinde silinti ve kazıntı yapılamaz. Hatalı olması halinde yenisi düzenlenir.
 5-Bilgilerin eksik olması, okunamaması ya da imzasız olması halinde form işleme alınmaz.
 6-Yerleşim yeri adresi aynı konut olan ailenin ergin fertleri birbirleri yerine adres beyanında bulunabilirler.
 7-   I- Meydan/Bulvar/Cadde/Sokak/Küme evleri bilgilerinden sadece birisi yazılacak.
      II- Köy/Belde/isimlerinden sadece birisi yazılacak.
 8-Dış temsilciliğin bulunmadığı yerlerde yapılacak adres bildirimleri herhangi bir Nüfus Müdürlüğüne posta ile veya elektronik ortamda Genel müdürlüğe yapılabilir.
 9-Bu formun posta ile gönderilmesi sadce iadeli taahhütlü mektup veya kargo ile mümkündür.
10-Normal posta ile yapılan bildirimler işleme alınmaz. Posta ile yapılan bildirimlerde kişinin kendisini ispat edeceği bir belge fotokopisi eklenecektir.
11-Aynı yerleşim yerinde bulunan kişi bilgilerinin yetmemesi halinde ikinci form düzenlenir.
12-Adres beyan yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişiler hakkında 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 68. Maddesine göre idari para cezası uygulanır.
13-Kişilerin diğer adreslerini bildirme zorunlulukları yoktur. Kişiler yerleşim yeri adresleri ile birlikte diğer adreslerini de bildirebilirler.

İlgili Dosyalar :

- adres beyan formu ön sayfa.pdf

- adres beyan formu arka sayfa.pdf