Türkiye Cumhuriyeti

Bangkok Büyükelçiliği

Bilgi Notları

ASKERLİK İLK ERTELEME-Gemi Adamı Statüsündekiler için, 05.01.2016

Gerekli Belgeler :

 

-Ek-B Lahika 17 Erteleme Belgesi - 4 adet
-Tebliğ Belgesi ve Taahhütname - 2 adet
-Dilekçe - 2 adet
-4 adet fotoğraf

-Gemi Kaptan yazısı - 2 adet
-Crew List - 2 adet
-Gemi Register yazısı - 2 adet
-Endorsement aslı ve 2 adet fotokopisi
-Gemi Adamı Cüzdanı aslı ve 2 adet fotokopisi
-İş sözleşmesi aslı ve 2 adet fotokopisi
-Pasaportun işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi - 2 adet
-Nüfus cüzdanı aslı ve 2 adet fotokopisi
-Eğer var ise, geminin bağlı bulunduğu limandan alınacak onay yazısı - 2 adet


Ek-B Lahika 17 Erteleme belgesindeki 17, 18 ve 19. maddeler Büyükelçiliğimiz tarafından doldurulacak, form ve dilekçelerde , "Tebellüğ Eden" ve "Yükümlü" kısımları imzalanacak, fotoğraflar ilgili yerlere yapıştırılacaktır.

 

Detaylı bilgi için

https://www.konsolosluk.gov.tr/ekonsolosluk/Sayfalar/IslemTurBilgiSayfalari/IslemBilgileri?Type=5028&Name=Askerlik
 

 

İlgili Dosyalar :

- Dilekçe

- ilk ert basvuru.pdf

- mut er teblig.pdf