Türkiye Cumhuriyeti

Bangkok Büyükelçiliği

Bilgi Notları

ASKERLİK-DÖVİZLE ASKERLİK-Gemi Adamı Statüsündekiler İçin, 05.01.2016

1) Gemiyi işleten şirket veya yetkilendirdikleri kişi ya da makamlarca düzenlenmiş en az toplam 3 yıl (1095 gün) süre ile fiilen gemi adamı olarak çalıştıklarını gösterir iş sözleşmesi.
2) Türk veya yabancı ülke resmi makamlarınca düzenlenmiş gemi adamı cüzdanı.
3) Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportu veya yabancı ülke vatandaşlık kimlik belgesi ya da pasaportu.
4) Gemi adamları, belirtilen belgelerle birlikte; geminin bandırasını taşıdığı ülkedeki konsolosluklara veya Dışişleri Bakanlığınca yetkilendirilmiş EK-B Lahika-1’deki konsolosluklara bizzat başvururlar.
5) Konsolosluklar; gerek duydukları takdirde, yükümlünün durumunu aydınlatmaya yarayacak ilave her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilirler.

-Dövizle askerlik hizmeti başvurusunda bulunduktan sonra; yararlanma şartlarını kaybettikleri tespit edildiğinden, ödeme yükümlülüğü sona ermeden herhangi bir takvim yılında toplam olarak 184 gün (dâhil) daha fazla süreyle yurt içinde kaldıkları veya yurda kesin dönüş yaptıkları ya da sınır dışı edildikleri tespit edildiğinden, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi görevlisi sıfatıyla yurt dışında bulunduğu tespit edildiğinden, Türk bandıralı gemilerde çalıştıkları tespit edildiğinden, maaş, ücret veya yollukları yurt içinden ödenen bir işte çalıştıkları veya meslek ya da sanatlarını yurt içinde icra ettikleri tespit edildiğinden, ödemelerini süresi içerisinde tamamlamadıklarından ve kendi istekleriyle dövizle askerlik hizmeti hakkından vazgeçtiklerinden yasa kapsamından çıkarılan yükümlüler, tabi oldukları statüde askerlik hizmetini yerine getirmeleri veya getirmiş sayılmalarını müteakip, ödedikleri dövizin iadesini talep edebilirler.

-Başvuruları konsolosluklarca kabul edilen ve askerlik şubelerince onaylananlar, döviz ödemeleri sona erene kadar yurda kesin dönüş yapamazlar, herhangi bir takvim yılında toplam olarak 184 gün (dâhil) daha fazla süre ile yurt içinde bulunamazlar, yabancı ülkelerde resmî görev alamazlar, ücret, maaş veya yolluklarının karşılığı yurt içinden transfer edilen işlerde veya bizzat yurt içindeki iş yerlerinde ya da Türk bandıralı gemilerde çalışamazlar.

Gerekli Belgeler:

-Dövizle Askerlik Başvuru Formu - 4 adet

-Dövizle Askerlik Başvuru Dilekçe - 2 adet
-Döviz Ödeme Belgesi - 2 adet
-Gemi Kaptan Yazısı (çalışmaya başladığı süreden itibaren) - 2 adet
-Crew List (çalışmaya başladığı süreden itibaren)- 2  adet

-Gemi Register yazısı (çalışmaya başladığı süreden itibaren)- 2 adet
-Endorsement aslı (çalışmaya başladığı süreden itibaren) ve 2 adet fotokopisi
-Gemi Adamı Cüzdanı aslı (çalışmaya başladığı süreden itibaren) ve 2 adet fotokopisi
-İş sözleşmesi aslı (çalışmaya başladığı süreden itibaren) ve 2 adet fotokopisi
-Geminin bağlı bulunduğu limandan alınanak onaylı yazı (çalışmaya başladığı süreden itibaren)- 2 adet
-4 adet fotoğraf

-Pasaportunun aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi -2 adet
-Nüfus cüzdanı aslı ve 2 adet fotokopisi

Detaylı bilgilendirme için 

https://www.konsolosluk.gov.tr/ekonsolosluk/Sayfalar/IslemTurBilgiSayfalari/IslemBilgileri?Type=5035&Name=Askerlik

İlgili Dosyalar :

- DÖVİZLE ASKERLİK BAŞVURU FORMU

- DÖVİZ ÖDEME BELGESİ

- DÖVİZLE ASKERLİK BAŞVURU DİLEKÇE

- muhabir banka.pdf