Türkiye Cumhuriyeti

Bangkok Büyükelçiliği

Bilgi Notları

DOĞUM TESCİLİ-Evlilik Dışı, 04.01.2017

• Evlilik dışında doğan çocuğun babasının, nüfus müdürlüğü, mahkeme, noter veya bağlı bulundukları Temsilciliğe başvurarak, babalık tanıma senedi veya vasiyetnameyle çocuğun babalığını tanıması mümkündür.

• Babalığı tanınan çocuğun, annenin bekarlık hanesinde anne soyadıyla olan nüfus kütük kaydı , babanın nüfus kütüğüne baba soyadıyla birlikte taşınır. Başka bir deyişle babalığı resmi bir belgeyle tanınan çocuklar, baba soyadını alırlar.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

• Annenin nüfus cüzdanı yada pasaport fotokopisi (2 adet),
• Çocuğunuzun doğumuna ilişkin olarak yetkili yabancı makamdan alınmış doğum belgesinin aslı (Tayland Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylı İngilizce çevirisi-ve 2 adet fotokopisi),
• Çocuğun babası, yerel mevzuata uygun olarak yetkili yabancı yerel makam önünde Babalık Tanıma Senedi veya Babalık Tanıma Belgesi düzenlettiyse, nüfus kütüğüne gerekli açıklamanın yazılması amacıyla, Babalık Tanıma Belgesi’nin aslı ve yeminli tercüman tarafından yapılmış Türkçe tercümesi (Babalık Tanıma Belgesi 1 asıl, 4 onaylı kopya olmak üzere 5 nüsha ve belgenin çevirisi de 5 nüsha olmalıdır.)

Babalık Tanıma Senedi şahsi başvuru yapılması halinde nüfus bölümünde de hazırlanabilmektedir.

Babalığı Tanıma Senedi ücreti : 2654.-Baht

Hazırlanacak olan Mernis Doğum Bildirim formuna anne ve babanın Büyükelçiliğimizde imza atması gerektiğinden, başvuruya anne ve babanın beraber gelmesi gerekmektedir.

Posta ücreti : 300.-Baht

Detaylı bilgilendirme için

https://www.konsolosluk.gov.tr/ekonsolosluk/Sayfalar/IslemTurBilgiSayfalari/IslemBilgileri?Type=5010&Name=Do%C4%9Fum 

 

 

İlgili Dosyalar :

- DOĞUM TESCİLİ FORMU