Türkiye Cumhuriyeti

Bangkok Büyükelçiliği

Bilgi Notları

ASKERLİK İLK ERTELEME - Aile Birleşimi Kapsamında, 05.01.2016

1-Yabancı ülke vatandaşı olan veya yabancı ülkede oturma veya çalışma iznine sahip bir bayanla evlendiği için “Aile Birleşimi Antlaşmaları” kapsamında yabancı ülkede oturma izni alanlar;     

-Yabancı ülke vatandaşı olan veya yabancı ülkede oturma veya çalışma iznine sahip bir bayanla evlendiği için “Aile Birleşimi Antlaşmaları” kapsamında kendisine başlangıçta sadece oturma izni verilen, ancak çalışma izni verilmediği için işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu statüsü kazanamayanlar “potansiyel, işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu” olarak kabul edilir.

-Bunların askerlik işlemleri bulunulan yabancı ülke mevzuatına göre işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatını elde edinceye kadar birer yıllık sürelerle ertelenir.

-Bu durumdaki vatandaşlarımızın ibraz ettikleri durumlarını ispata yarayan belgeler incelenir ve hak sahibi olduğu tespit edilenler için dört nüsha EK-B Lahika-19 “Erteleme Belgesi” tanzim edilir.

Gerekli Belgeler :

-4 adet fotoğraf

-Dilekçe – 2 adet

-Ek-B Lahika -19 Erteleme belgesi – 4 adet

-Oturma izni fotokopisi (ayrı bir belge değildir, pasaport sayfalarında bulunmaktadır)

-Evlilik Cüzdanı/Evli olduğuna dair yerel makamlardan alınmış onaylı belge ve eşlerin yabancı ülkedeki statülerini belirtir belge

-Pasaportun işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopileri

-Tebliğ Belgesi ve Taahhütname – 2 adet

Detaylı bilgilendirme için 

https://www.konsolosluk.gov.tr/ekonsolosluk/Sayfalar/IslemTurBilgiSayfalari/IslemBilgileri?Type=5028&Name=Askerlik  
 

 

İlgili Dosyalar :

- EK-B Lahika 19 Erteleme Belgesi - 1 yıl

- EK-B Lahika 20 Erteleme Belgesi - 3 ay

- aile bir teblig.pdf